how to create your own site

Liturgický inštitút Košice

Liturgia culmen et fons

Čo je to liturgia

Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka jej sila. Veď apoštolské práce si kladú za cieľ, aby sa všetci, ktorí sa vierou a krstom stali Božími deťmi, zhromažďovali v Cirkvi a chválili Boha, mali účasť na obete a požívali Pánovu večeru.
A zase sama liturgia pobáda veriacich, aby sa nasýtení veľkonočnými sviatosťami zjednocovali v láske, a žiada, „aby dôsledne plnili to, čo s vierou prijali“. Obnova zmluvy Boha s ľuďmi v Eucharistii privádza veriacich do podnetnej Kristovej lásky a roznecuje ich. Teda z liturgie, zvlášť z Eucharistie, ako z prameňa prúdi do nás milosť a ňou sa s najväčšou účinnosťou dosahuje posvätenie ľudí a oslava Boha v Kristovi, ku ktorému ako k svojmu cieľu smerujú všetky ostatné činnosti Cirkvi. 

(Sacrosanctum concilium, čl. 10)

Mobirise

Kontakt

Adresa

Teologická fakulta KU, Liturgický inštitút
Hlavná 89, 041 21 Košice

Email

litke @ litke.sk

© Copyright 2020 Liturgický inštitút Košice